.

O NÁS

„Pri založení našej spoločnosti bolo zopár nadšených ľudí a vízia.”

Našim cieľom je dlhodobá a rozumná investícia, kvalitne odvedená práca a vytváranie trvalých hodnôt. Všetko, čo robíme, je postavené na ľuďoch. Dnes ich zamestnávame približne 450 a celková hodnota nami spravovaných aktív (AUM) je 50 mil. EUR.

Andrej KONKOĽ
generálny riaditeľ
a zakladateľ spoločnosti ARKON

Spoločnosť v priebehu rokov

2010

Vznik spoločnosti ARKON

Začiatok výstavby Emporia City Residence

2011

Kolaudácia stavby Emporia City Residence

Vstup do spoločnosti CINEMAX

2012

Odkúpenie projektu Rezidencia Hron

2013

Začiatok výstavby Rezidencie Hron

Začiatok projektu Galéria LC

2014

Predaj podielu v spoločnosti CINEMAX

Začiatok výstavby Galérie LC

Vstup do spoločnosti SlovZink

2015

Kolaudácia stavby Rezidencia Hron

Otvorenie obchodného centra Galéria LC

2016

Otvorenie kancelárie v Bratislave

Vstup do spoločnosti GA Drilling

2017

Vstup do spoločnosti Topos Tovarníky

Vstup do spoločnosti Kino Invest

Vstup do spoločnosti Vintage Bistro

Vstup do spoločnosti SEAK

Odkúpenie projektu bývalá Slovenka