AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ

AKVIZIČNÁ ČINNOSŤ

Pri akvizičných projektoch sa zameriavame na dlhodobé investície
a našu pozornosť upriamujeme predovšetkým na spoločnosti s históriou,
stabilným rastom a perspektívou do budúcnosti zachovať si svoje postavenie na trhu.

Hľadáme spoločnosti s konkurenčnou výhodou v danom trhovom segmente
s potenciálom dosiahnuť priaznivé ekonomické parametre a s perspektívou vytvárať hodnotný produkt.