Logo250x108_GAdrill

V lete 2016

sa spoločnosť ARKON rozhodla investovať do vývoja jednej z celosvetovo najperspektívnejších technológií a vstúpila do slovenskej hi-tech spoločnosti GA Drilling.
GA Drilling prináša prelomovú technologickú platformu PLASMABIT, ktorá rýchlo a efektívne narúša jednotlivé vrstvy zemského povrchu a tým prekonáva tradičné spôsoby hĺbkových vrtov. Technológia založená na využití elektrickej plazmy, ktorá nemá v segmente vŕtania a frézovania reálnu konkurenciu, nájde široké uplatnenie v celom ťažobnom priemysle – od ropných vrtov, cez stavbu tunelov až po získavanie čistej a obnoviteľnej geotermálnej energie na nepretržité použitie 24 hodín denne a 365 dní v roku. Výrazne šetrí čas a náklady a prispieva k celkovej ekológii procesov.

Spoločnosť ARKON vstúpila do GA Drilling

v čase prípravy testovania prvej aplikácie technológie v reálnych podmienkach s cieľom podporiť a urýchliť dokončenie vývoja aplikácie a jej skoré uvedenie na trh. Spoločnosť GA Drilling je členom viacerých európskych organizácií a platforiem a je držiteľom 12 patentov v oblasti technológií pre hĺbkové vŕtanie a pre materiálovú dezintegráciu. Bola zaradená medzi najdynamickejších technologických inovátorov z krajín V4 na stredoeurópskom digitálnom fóre v Google (New York) a patrí medzi 25 najlepších európskych hi-tech spoločností v rámci European Venture Contest.