CnMx_logo250

Prvou príležitosťou

v oblasti akvizícií našej spoločnosti sa v roku 2011 stalo odkúpenie majoritného podielu v spoločnosti CINEMAX, ktorá prevádzkuje sieť viacsálových kín v Slovenskej republike. Krátko po našom vstupe rozšírila svoju existujúcu sieť formou akvizície novej prevádzky o 6-sálové kino v obchodnom centre Europa Shopping Centre v Banskej Bystrici – EuropaCinemas. Týmto krokom sa spoločnosť CINEMAX stala dominantným a najväčším prevádzkovateľom kín na Slovensku.

Počas nášho pôsobenia

v spoločnosti prebiehal v kinách po celom svete proces digitalizácie – výmena klasických premietacích prístrojov za moderné projektory s vysokou kvalitou obrazu a zvuku. V pomerne krátkom čase sme proces digitalizácie zrealizovali vo všetkých sálach v jednotlivých prevádzkach spoločnosti. Vďaka tomu spoločnosť v súčasnosti poskytuje nadštandardný zážitok pre divákov v každej zo svojich prevádzok. ARKON svoj podiel v spoločnosti CINEMAX v máji 2014 odpredal.