Logo250x124_SlovZink

Vstup do spoločnosti

V roku 2014 naša spoločnosť kapitálovo vstúpila do spoločnosti SlovZink. Skupinu SlovZink tvoria ďalšie dve spoločnosti – ZENCOR a ZINOX. Kúpa podielu prebehla v dvoch fázach a bola ukončená akvizíciou 100%-ného podielu vo všetkých troch spoločnostiach v decembri 2014.

Storočná tradícia

Slovzink je výrobná fabrika s viac ako 100 ročnou tradíciou v tepelnom spracovávaní kovu – zinku. Výsledným produktom je zinková bieloba (ZnO), ktorá sa využíva ako prísada v gumárenskom, potravinárskom, farmaceutickom či keramickom priemysle a v malej miere aj v ďalších odvetviach priemyslu. Spoločnosť ARKON vstúpila do spoločnosti SlovZink v čase, keď bol schválený reštrukturalizačný plán spoločnosti. Svojim kapitálom pomohla tento plán naplniť a rozbehnúť výrobu tak, že dosiahla svoju pôvodnú úroveň a nadobudla potenciál ďalšieho rastu. Ročná kapacita výroby ZnO je v súčasnosti na úrovni 17.000 ton a medzi hlavných odberateľov finálnych produktov patria veľké nadnárodné spoločnosti na Slovensku i v zahraničí.