ToposLogo2017_250x168

Nárast akvizičných aktivít

potvrdila spoločnosť ARKON už začiatkom roku 2017 vstupom do strojárskej spoločnosti TOPOS TOVARNÍKY. Spoločnosť sa zaoberá výrobou a dodávkou strojárskych komponentov pre výrobcov manipulačnej techniky, stavebných, poľnohospodárskych a iných priemyselných strojov a zariadení pre známe svetové firmy.

Kvalita výroby

Firma má ťažisko svojich technologických možností v oblasti spracovávania polotovarov s využitím viacerých technológií ako napr. delenie materiálu, lisovanie, ohýbanie, zváranie, trieskové obrábanie, frézovanie, vŕtanie, brúsenie, preťahovanie, tepelné spracovanie či povrchové úpravy. Hlavný dôraz spoločnosť kladie na kvalitu výroby, zabezpečenie funkčného monitorovacieho systému a zlepšenie procesov a operácií vo výrobe.