Areál bývalej SLOVENKY v centre Banskej Bystrice
zmení svoju podobu.

SLOVENKA – bývalý areál

Banskobystričanom dobre známy areál bývalej odevnej fabriky v atraktívnej lokalite susediacej s historickým centrom, ktorý už roky neslúži svojmu účelu, máme ambíciu zmeniť na jeden z najlukratívnejších a zároveň najväčších realitných projektov v meste pod Urpínom. V najbližších rokoch na ploche viac než 4 ha vyrastie v centre Banskej Bystrice úplne nový polyfunkčný komplex budov.

Vízia a časový plán

Našou predstavou ako investora i developera zároveň je, aby z časového hľadiska bol rok 2017 rokom príprav, pričom v roku nasledujúcom, podľa plánov, dôjde k úprave územia od zvyškov pôvodných stavieb. Realizáciu prvej etapy polyfunkčnej zóny „Strieborná“ plánujme spustiť už v roku 2019.

Zámer a prvé kroky

Banská Bystrica bola pre nás už dlho mestom, kde sme chceli prirodzene rozšíriť naše developerské aktivity. Nakoľko veríme tomuto regiónu, bolo len otázkou času, kedy nájdeme vhodné miesto, kde postavíme nové a moderné rezidenčné a polyfunkčné centrum pre Banskobystričanov.
Už v priebehu príprav právnych dokumentov sme v apríli tohto roku oslovili architektov so zadaním spracovať komplexnú štúdiu na celú lokalitu bývalého areálu Slovenky.

Transakcia

V júli 2017 sme sa stali vlastníkom časti pozemkov v areáli bývalej Slovensky, umiestnenej v tesnom susedstve Strieborného námestia. Po definitívnom uzavretí transakcie, ktoré očakávame v najbližšom období, skončí v našom vlastníctve územie v dotknutej lokalite o celkovej výmere 46.157 m2. Právnu pomoc pri obchode, ktorého príprava trvala viac než 6 mesiacov poskytovala právnická kancelária Taylor Wessing.

Architektonická štúdia

Architektonicko-urbanistickú úlohu sme vložili do rúk ateliéru Compass Mateja Gréberta a Juraja Benetina, ktorí stoja za niekoľkými úspešnými projektami v Bratislave (napríklad rezidenčná štvrť Slnečnice, Urban Residence, Ahoj Park, či Nové Lido). V ateliéri Compass pripravili prvotnú štúdiu polyfunkčnej zóny s rozdelením na funkčné celky, ktorých realizácia bude prebiehať v postupných časových obdobiach.
Juraj Benetin (architektonický ateliér Compass): „Štúdia vychádza z územného plánu mesta Banská Bystrica a je predovšetkým logickým riešením územia v tesnej blízkosti centra. Všetky navrhované funkcie ako bývanie, administratíva, obchod či relax v spojení s podzemným parkovaním a oddychovými exteriérovými plochami sa plynulo a prirodzene prelínajú a zaplnia v súčasnosti prázdnu a nevyužitú plochu pozdĺž potoka Bystrica severne od Strieborného námestia“.