Projekt výstavby bytového domu

Emporia City Residence sme odkúpili na prelome rokov 2008-2009.
S výstavbou sme začali v roku 2010 a stavbu sme dokončili a skolaudovali v roku 2011.

Bytový komplex má 5 podlaží.

Pozostáva z dvoch obytných blokov spojených polozapustenou podzemnou garážou, nad ktorou je vnútroareálový priestor s detským ihriskom a oddychovou zónou.