HRON_logo250x94

V marci 2012 sme odkúpili projekt

dlhodobého charakteru – bytový komplex Rezidencia Hron. Bol rozvrhnutý do 4 samostatných etáp s celkovým počtom 270 bytov na piatich nadzemných podlažiach. Stavba I. etapy bola skolaudovaná v roku 2015. Kompozične pozostáva z troch obytných blokov, ktoré sú spojené spoločným zapusteným podzemným podlažím.

270 bytov na piatich podlažiach

Nachádzajú sa v ňom pivničné priestory, kotolne, obslužné miestnosti a parkovacie miesta. Priestor medzi obytnými blokmi a prírodná oblasť pri rieke v blízkom okolí komplexu slúži obyvateľom na oddych a relaxáciu.