Slovenka2_logo250x64

SLOVENKA2 prinesie do centra Banskej Bystrice nové funkcie a vráti ho späť ľuďom

Výnimočná lokalita

Areál bývalého textilného závodu Slovenka je dôležité miesto v srdci Banskej Bystrice, ktorý už roky čaká na nové využitie. Územie s rozlohou 4 hektáre, v susedstve Strieborného námestia a historického centra, kde sú všetky dôležité mestské a kultúrne inštitúcie v pešom dosahu, je dnes viac rušným dopravným uzlom než hlavným spoločenským priestorom mesta. A práve to chce projekt SLOVENKA2 zmeniť. Keďže ide o pomerne rozsiahlu a mimoriadne vzácnu lokalitu, premena tohto územia bude prebiehať v úzkom partnerstve s mestom.

Časový plán

Začiatok realizácie prvej etapy celej zóny je plánovaný na rok 2019. Samotná výstavba by mala prebiehať po etapách, kompletné dokončenie projektu sa odhaduje na cca 10 rokov. Dnes zanedbaný areál bývalej textilky však ožije už skôr, a to vďaka viacerým dočasným stavbám a prevádzkam určeným pre verejnosť. Do konca roka 2018 v území vznikne priestor pre kaviareň, cukráreň, predajné centrum s vyhliadkou na areál a športová plocha s tribúnou, ktorá bude v zime slúžiť ako klzisko.

Vízia projektu SLOVENKA2

V priebehu najbližších rokov tu v niekoľkých etapách vznikne prostredie, ktoré podporuje komunitný a rodinný spôsob života. Ucelená mestská štvrť SLOVENKA2 s jednotným architektonickým dizajnom, vytvorí priestor na bývanie, prácu, nákupy a voľný čas. Nové kultúrno-spoločenské centrum sa stane miestom dôležitých udalostí v živote Banskobystričanov. Strieborné námestie spojí túto lokalitu s historickým centrom mesta a zároveň vytvorí vstup do celej štvrte. Námestie bude previazané s aktívnym mestským parterom, ktorý poskytne vyvážený mix služieb a malých obchodov. Celú štvrť prepoja komunitné záhrady a vnútrobloky. Riečka Bystrica dostane vynovené nábrežie a opäť sa stane súčasťou života mesta.

Urbanistická štúdia

Štúdia vychádza do veľkej miery z územného plánu mesta Banská Bystrica a je logickým riešením územia v tesnej blízkosti centra. Všetky navrhované funkcie ako bývanie, administratíva, obchod či relax v spojení s podzemným parkovaním a oddychovými exteriérovými plochami sa plynulo a prirodzene prelínajú a zaplnia v súčasnosti prázdnu a nevyužitú plochu pozdĺž potoka Bystrica severne od Strieborného námestia.