Menu

Dobrý deň. Ako sa máte?
Chcete sa nás niečo opýtať?

ARKON, a. s.

Rezidencia Hron
Strážska cesta 12, 960 01 Zvolen
Zobraziť na mape

+421 45 53 82 799

ARKON, a. s. Bratislava office

Westend Tower
Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Zobraziť na mape

+421 45 52 49 380

Obchodné údaje

IČO: 45434395
IČ DPH: SK2022982621
DIČ: 2022982621
Zap. OR OS v BB, vložka č.983/S
Bankové spojenie: SK51 1100 0000 0029 2083 8366