Menu

Priemyselné projekty

Topos

Firma so 70-ročnou tradíciou potrebovala zásadnú zmenu v riadení a vnútorných procesoch. Pokúsili sme sa ju stabilizovať a pomôcť jej presadiť sa na novom trhu. V dôsledku štrukturálnych zmien v odvetví, ako aj hroziacej recesie sme sa rozhodli tento projekt odpredať z portfólia.

Constahl

Constahl je spoločnosť s jedinečnou výrobou špeciálnych kontajnerov pre priemyselné využitie. Nám sa ju podarilo zastabilizovať a priviezť k udržateľnej kladnej EBITDA. Aby mohla ďalej rásť, rozhodli sme sa ju v roku 2020 odpredať strategickému investorovi.

Ďalšia referencia

Cronos: Konsolidujeme maloobchodné
priestory na Slovensku

Prejsť na referenciu