Menu
Arkon

O nás

Zaujímajú nás investície,
ktoré vytvárajú hodnoty.

„Do každej príležitosti sa snažíme vstúpiť ako strategický investor. Skladáme tím správnych ľudí, ktorí robia všetko pre ďalší rozvoj investície. Dávame tiež manažmentu priestor, aby firma mohla pod ich rukami rásť. A to dlhodobo a stabilne. Je to spôsob vytvárania trvalých hodnôt, ktorý nás baví.“

Andrej Konkoľ, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti ARKON
33

členov tímu ARKON

9 rokov

na trhu (od roku 2010)

13

investičných a developerských projektov

Andrej Konkoľ

CEO and Founder

Keď som v roku 2010 založil ARKON ako pokračovanie mojich podnikateľských začiatkov, chcel som dať dokopy tím správnych ľudí a nájsť si vlastné miesto v biznise. Dnes spolu s ľuďmi, ktorých pokladám viac za priateľov ako kolegov, tvoríme stratégiu a snažíme sa rozvíjať firmu tak, aby nás to neprestalo nikdy baviť. Som rád, že sme aj napriek dnešnej veľkosti zostali malou a pružnou firmou. A teším sa každý deň, že sa nám stále darí nájsť dostatočne veľké, ale dosiahnuteľné ciele a napĺňať ich.

Ivana Nuchalik

Project Manager

Cením si, že sa moja práca v ARKONe točí okolo ľudí. Starám sa pri developerských projektoch o klientov od prvého kontaktu až po kúpu bytov. Zároveň pracujem s tímom ľudí, ktorí sú mi blízki a od ktorých sa dokážem profesne veľa naučiť. ARKON je firma tvorená ľuďmi, ktorí sa o seba vzájomne starajú a zaujímajú. A to je hodnota, ktorá je na nezaplatenie.

Martin Koreň

Investment Manager

Z bankovej praxe viem, že investovať sa dá na sto spôsobov. ARKON pracuje s každou investíciou starostlivo a snaží sa vrátiť konkrétnej firme aj spoločnosti okolo nej viac, ako od nej dostal. Cením si, že pre ARKON môžem vyhľadávať vhodné investície a starať sa o ne. A to s podporou Andreja, ktorý mi dopraje pri práci dostatočnú voľnosť. Pritom nezabúda na ľudský prístup a súčasne je pripravený riešiť akýkoľvek problém.

Martina Švecová

Credit Manager

V ARKONe sa starám o úverové portfólio našich firiem a komunikáciu s bankami. Pripravujem finančné podklady našich projektov, aby projektoví manažéri mohli nerušene investície rozvíjať. ARKON je od roku 2008 doslova moja rodina. Cením si, že v nej vládne starostlivosť ako najvyššia priorita, či už dovnútra alebo k zákazníkom. V ARKONe sme dobrý tím, ktorý sa aj v turbulentných časoch dokáže posúvať vpred.

Renáta Mikušová

Head of Finance

Ako vedúca ekonomického úseku zodpovedám za finančnú politiku spoločnosti. Manažujem činnosti v oblasti kontrolingu, účtovníctva a riadenia cash-flow. Zostavujem finančný rozpočet, zabezpečujem spracovanie rozborov, finančno-ekonomických analýz a odbornú podporu kolegom pri vypracovaní podkladov pre bankové inštitúcie. Keď som pred časom hľadala novú výzvu, ponúkol mi Andrej firmu s víziou a správnymi hodnotami. ARKON je miesto, kde som dostala možnosť osobne rásť, a to v kolektíve skvelých kolegov a priateľov. Veľmi si cením, že v ARKONe robíme všetko poctivo, múdro a zodpovedne.

Jarmila Kaššová

Project Manager

V ARKONe sa starám o inžiniering, čiže technickú podporu pri developerských projektoch. Som technický človek a v ARKONe som našla všetko, čo ma pri práci baví. Skvelých ľudí, možnosť riešiť zadania samostatne podľa najlepšieho vedomia a zároveň priestor na sebarealizáciu. To najlepšie na ARKONe je však konzistentnosť, akou ideme za svojimi cieľmi. To všetko sú dôvody, prečo som v ARKONe už od jeho vzniku.

Lukáš Gibaľa

Project Manager

V ARKONe sa venujem rozvíjaniu našeho portfólia retailových projektov, pričom vyhľadávam aj nové expanzné príležitosti a manažujem lokálne tímy v projektoch, ktoré už máme v správe. Bol to práve ľudský prístup zakladateľa ARKONu vo vzťahoch k obchodným partnerom, ktorý ma motivoval k „prestupu“ do firmy. Našiel som v nej popri ľudskosti aj dôveryhodnosť. Cením si, že na ARKON sa môžem ja aj všetci obchodní partneri za každých okolností spoľahnúť.

Marek Marcinek

Head of Real Estate

Mám tú česť byť súčasťou ARKONu od úplného začiatku. Keď mi Andrej predstavil svoju predstavu o firme, neváhal som ani chvíľu. Odvtedy zodpovedám za development našich projektov a pomáham kolegom s ich plynulým priebehom. Som presvedčený, že práve ľudský prístup v rámci firmy je kľúčom ku kvalitným výsledkom, ktoré dosahujeme. A takisto zdrojom energie, ktorá nám pomáha ďalej rásť.

Petra Hybská

Back Office Specialist

Keď som počas štúdia brigádovala v jednej z dcérskych firiem ARKONu, ponúkol mi Andrej možnosť stať sa členom interného tímu. Na Slovensku je len málo firiem, ktoré vložia dôveru v človeka bez praxe. ARKON takou firmou je a jej výnimočnosť sa prejavuje aj v čestnom prístupe k obchodným partnerom a zákazníkom. Som rada, že môžem byť súčasťou tímu ARKON a pomáhať s administratívnou podporou.

Radoslava Bačíková

Office Manager

ARKON síce nie je veľká firma, ale dokáže robiť veľké veci. Som rada, že som súčasťou tímu ľudí, ktorí pracujú s veľkým nasadením na dosahovaní svojich jasných a zmysluplných cieľov, a súčasne myslia na slabších a pomáhajú ľuďom, krajine aj sebe navzájom. V ARKONe vediem administratívnu agendu a som podporou vedeniu aj celému tímu. Ako človek prvého kontaktu sa snažím o udržiavanie príjemnej atmosféry, v ktorej naša spoločnosť dlhodobo a spoľahlivo funguje.

Matúš Dunaj

Business Development Manager

V ARKONe sa spolupodieľam na tvorbe firemnej stratégie a aktívne vyhľadávam nové projekty, obchodné partnerstvá a príležitosti. Cením si, že môžem prebrať zodpovednosť a byť súčasťou samotných transakčných procesov a doručovaní projektov, ktoré ma svojou náročnosťou profesionálne posúvajú ďalej. Napriek tomu, že pracujeme na hodnotných projektoch, máme vo firme uvoľnenú a priateľskú atmosféru.

Roman Dorov

Health and Safety Manager

V ARKONe som začínal v projekte Galéria Lučenec a keď sme si s vedením padli do oka, rozhodol som sa zostať. Mám na starosti zavádzanie, udržiavanie a kontrolu systémových prvkov na všetkých úrovniach riadenia BOZP. Som presvedčený, že zvládnutá bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci nielen šetrí firme financie, ale aj zvyšuje produktivitu a na konci dňa aj reputáciu jednotlivých projektov.

Jozef Hríbik

Construction Supervisor

Pri developerských projektoch ARKONu aj stavbách zmluvných partnerov mám na starosti výkon autorizovaného stavebného dozoru. A pri prípravných prácach zastrešujem aj funkciu stavbyvedúceho a riadim výberové konania dodávateľov projektových a stavebných prác. Do ARKONu som pôvodne prišiel pre 1. etapu projektu Rezidencia Hron a vďaka skvelým ľuďom som už ostal.

Matej Matyšek

Technical Manager

V ARKONe som dostal príležitosť zapojiť sa do viacerých developerských projektov v rôznych funkciách. Od dozorovania stavby Rezidencie Hron som prešiel k projektovému manažmentu dostavby kinosál a dnes som sa posunul do tímu, ktorý riadi 2. etapu Rezidencie Hron. Na tejto firme je výborné, že hľadá stále nové výzvy a učí sa doslova každý deň. To sa týka zamestnancov aj manažmentu. Som skutočne rád, že som jej súčasťou.

Marián Murín

Senior Finance Manager

S ARKONom som sa do kontaktu dostal ako externý účtovník ešte pri rozbehu firmy. Ako som sa lepšie spoznával s jeho predstaviteľmi, zapáčila sa mi predstava pracovať v ARKONe. Dnes zodpovedám za ekonomickú stránku projektov, podieľam sa na tvorbe kalkulácií, plánu cash flow a priebežnej kontrole hospodárskych výsledkov jednotlivých projektov. Veľmi si cením zodpovedný prístup ARKONu voči okoliu pri každej investícii.

Adrián Švec

Project Manager

Venujem sa riadeniu projektu SLOVENKA2 a snažím sa zladiť všetkých kolegov aj stakeholdrov, aby tento skvelý projekt mohol vyrásť v srdci Banskej Bystrice. Súbežne manažujem aj hotelový a reštauračný segment, ktorý bude okrem iného zastúpený aj v projekte SLOVENKA2. Na tejto firme si vážim dôraz na silný spoločenský rozmer pri každom projekte, a to od priemyslu a developmentu až po hospitality aktivity. Som rád, že môžem byť súčasťou tejto skvelej firemnej rodiny.

Ak vás zaujíma, čo robíme, určite si pozrite
naše portfólio alebo nás kontaktujte.