Menu

Akvizičné projekty

Topos

Firma so 70-ročnou tradíciou potrebovala zásadnú zmenu v riadení a vnútorných procesoch. Pokúsili sme sa ju stabilizovať a pomôcť jej presadiť sa na novom trhu. V dôsledku štrukturálnych zmien v odvetví, ako aj hroziacej recesie sme sa rozhodli tento projekt odpredať z portfólia.

Constahl

Constahl je spoločnosť s jedinečnou výrobou špeciálnych kontajnerov pre priemyselné využitie. Nám sa ju podarilo zastabilizovať a priviezť k udržateľnej kladnej EBITDA. Aby mohla ďalej rásť, rozhodli sme sa ju v roku 2020 odpredať strategickému investorovi.

Víno od Francúza

ARKON pomohol francúzskemu vinárovi Davidovi Papillonovi splniť si sen založením bio vinárstva v malej stredoslovenskej dedinke s tufovými pivničkami a vzácnou pôdou.  Tento projekt je príkladom, ako investícia na správnom mieste dokáže prispieť k udržaniu genius loci rázovitej slovenskej dedinky Devičie tým, že v nej obnoví krásnu budovu a zároveň prinesie zamestnanosť. Aj keď sa projekt aktuálne vyčlenil z portfólia spoločnosti, vedenie ARKONu ho aj naďalej podporuje.

Kinostar Zvolen

ARKON sa v roku 2017 rozhodol zhodnotiť predchádzajúce skúsenosti v sektore voľnočasovej zábavy investíciou do firmy Kino Invest. Do jej portfólia sa následne začlenili viacsálové kiná v nákupných centrách Zvolenská Európa a Galéria Lučenec, ako aj ďalšie rozvojové projekty. ARKON prevádzkovú spoločnosť v roku 2020 odpredal.

Canvas

V areáli budúcej štvrte Slovenka2 sme vybudovali kompletný prevádzkový priestor z modulových stavieb pre nové bistro CANVAS Café & Streetfood, ktorou sme do tejto lokality priniesli ponuku gastro služieb a zároveň začalo oživenie celej štvrte. V auguste 2020 naplno otvoril svoje priestory verejnosti.

 

Mliekáreň Kopanice Selce a Roľnícke družstvo

ARKONu sa po odkúpení družstva a mliekárne v januári 2018 podarilo dostať výrobu kvalitných lokálnych potravín na novú úroveň. V roku 2019 absolvovala mliekáreň rebranding celého portfólia produktov a zakúpila novú automatickú plniacu linku na fľaše. V kombinácii s nezmenenou poctivou receptúrou si jogurty a ďalšie produkty našli tisíce nových domácich zákazníkov.  Družstvo sa za krátku dobu podarilo zastabilizovať a v roku 2019 dosiahlo  aj ziskovosť. V roku 2020 ARKON obe spoločnosti odpredal.

CINEMAX

Do siete kín sme vstúpili v roku 2011 a pomohli jej narásť na najväčšieho prevádzkovateľa kín na Slovensku. Úspešne a rýchlo sme zvládli prechod na digitálnu premietaciu technológiu. V máji 2014 sme náš akcionársky podiel úspešne odpredali.

Ďalšia referencia

OD Urban: Košická ikona je späť

Prejsť na referenciu