Menu

Nový príbeh v srdci Banskej Bystrice

Keď staviate v centre veľkého mesta, potrebujete oveľa viac ako len výkres
od architektov. Len ak sa za projektom skrýva väčšia idea, dokážete napísať
nový príbeh, ktorý budú nosiť v srdci tisíce obyvateľov.

Vraciame nevyužívaný
priestor opäť ľuďom

Areál bývalej Slovenky je čarovné miesto v srdci Banskej Bystrice, ktoré je však dnes viac dopravným uzlom než hlavným spoločenským priestorom mesta. A práve to chce projekt SLOVENKA2 zmeniť. Naším cieľom je vytvoriť v niekoľkých etapách ucelenú mestskú štvrť s unikátnym architektonickým dizajnom, v ktorej bude zastúpené bývanie, priestory na prácu, nákupy a voľný čas. Chceme dať Bystrici nové kultúrno-spoločenské centrum a vrátiť dlho nevyužívaný priestor späť ľuďom.

Q2 2017

dohoda o odkúpení pozemkov

100 mil. eur

celkové odhadované investičné náklady

„V každom z našich projektov sa v prvom rade pozeráme na ľudí. SLOVENKA2 je pre nás príležitosťou ukázať, ako vytvoriť v srdci mesta novú štvrť, ktorá bude slúžiť všetkým - obyvateľom celej Banskej Bystrice aj návštevníkom. Chceme sa s našou investíciou stať novým srdcom mesta.“
Marek Marcinek, Head of Real Estate
"Cieľom každého developera je, aby bol jeho projekt úspešný. Ale v ARKONe vnímajú úspech inak a musím povedať, že s takýmto komplexným prístupom som sa vo svojom profesionálnom živote doteraz nestretol. Prirodzene, tiež očakávajú, že projekt bude finančne úspešný, ale rovnaké úsilie venujú tomu, aby sa tam ľuďom dobre žilo a aby sa celé územie či mesto posunulo kvalitatívne ďalej. A veľmi im záleží aj na dobrej atmosfére v procese tvorby, čo je pre nás, architektov, veľmi dôležité."
Juraj Benetin, Compass architekti
4,7 hektára

veľkosť celého územia

Slovenka je miesto, do ktorého vtlačili svoje príbehy mnohí Banskobystričania. Ohýbali tu drevo na stoličky, na ktorých sedeli ľudia aj za oceánom. Tkali súkno na deky, krpce aj papuče pre celé Československo. V areáli závodov Slovenka sa spriadali úspechy slovenskej módy. Budúca štvrť vráti areálu Slovenky život a pomôže oživiť jej históriu. Aby jej príbeh mohol ďalej pokračovať.
Ďalšia referencia

Rezidencia Hron: Nová tvár Zvolena

Prejsť na referenciu