Menu

Realitné projekty

Pošta 1930

Budova košickej hlavnej pošty z roku 1930 si dlho nevedela nájsť svoje miesto v modernej ére metropoly východu. ARKON sa ju rozhodol odkúpiť s víziou vrátiť do jej priestorov opäť život. Projekt Pošta 1930 aktuálne preveruje vhodné funkcie pre takýto typ objektu. Pošta je aktuálne vyňatá z portfólia ARKONu.

Galéria Lučenec

V centre Lučenca na nevyužívanej betónovej ploche vyrástlo najväčšie obchodné centrum v okolí, ktoré výrazne pozdvihlo úroveň nakupovania a trávenia voľného času obyvateľov mesta a širokého okolia na juhu stredného Slovenska. Obchodné centrum s 55 prevádzkami a multikinom s troma sálami sa súčasne stalo centrom kultúry aj športu vďaka pravidelnému organizovaniu podujatí. Galéria Lučenec bola v roku 2020 odpredaná novému investorovi.

Emporia City Residence

Tento projekt sme odkúpili v roku 2009. Výstavbu od roku 2010 sme zavŕšili kolaudáciou o rok neskôr. Projekt je zložený z dvoch obytných blokov spojených polozapustenou podzemnou garážou, nad ktorou je vnútroblokový priestor s detským ihriskom a oddychovou zónou.

Rezidencia Hron – 1. etapa

V blízkosti centra Zvolena vyrástla v roku 2012 prvá etapa projektu Rezidencia Hron. Tri bytové domy s piatimi nadzemnými podlažiami, 90 bytmi a podzemným parkovaním si postupne našli svojich obyvateľov. Dôvodom bola výborná poloha, dispozícia, ale najmä zodpovedný prístup ARKONu k výstavbe. Medzi tromi budovami projektu vznikli veľké vnútrobloky, v ktorých deti dostali priestor na trávenie voľného času. Projekt Rezidencia Hron aktuálne pokračuje výstavbou 2. etapy.

Shopping Palace

Zamerali sme sa na málo navštevované obchodné centrum vo veľmi strategickej lokalite v Bratislave – Shopping Palace Zlaté Piesky. Videli sme v ňom potenciál hodný investície, cieľom ktorej bolo zveľadenie prevádzky tak, aby opäť prilákala zákazníkov. Projekt sme úspešne ukončili odpredaním novému investorovi.

Ďalšia referencia

SlovZink: Jedinečná výroba,
ktorá dostala druhú šancu v pravý čas

Prejsť na referenciu