Menu

Sieť viacsálových kín v obchodných centrách

Aj menšie mestá a regióny si zaslúžia kinosály pre kvalitný oddych.
My prinášame moderné kiná do regiónov.

Kvalitné kino v regiónoch

Viacsálové kiná v dobre umiestnených nákupných centrách dnes na Slovensku ponúkajú dostupnú formu oddychu a zábavy. V roku 2017 sme sa rozhodli zhodnotiť naše skúsenosti v segmente investíciou do firmy Kino Invest, ktorá kiná zastrešuje. Dnes prevádzkuje kiná v nákupnom centre Zvolenská Európa a Galéria Lučenec a aktívne pracuje na rozširovaní do ďalších lokalít.

200 000

divákov ročne

867

sedadiel

6

sál

Život človeka je nielen o práci a povinnostiach, ale aj o príjemných veciach - rodine, voľnom čase, a zábave. Tento prístup prináša ARKON ľuďom vďaka projektu Kino Star. V našich kinách nájde verejnosť modernú formu kultúrneho vyžitia a zábavy.
„Nie každá investícia musí byť zložitá veda. Po pozitívnej skúsenosti so sieťou multikín Cinemax sme si našli biznis lídra, ktorý tento segment postupne rozvíja. Neuspokojujeme sa však len s prevádzkou kinosál, ale plánujeme pridať ďalšie formáty.“
Martin Koreň, Investment Manager

Kino Star
v číslach

2017 sa stal ARKON akcionárom
15 zamestnancov
1,1 mil. eur ročné tržby
Webová stránka kinostar.sk

Ďalšia referencia

SLOVENKA2: Nový príbeh v srdci,
Banskej Bystrice

Prejsť na referenciu