Menu

Výrobca strojárskych komponentov, ktorému pomáhame opäť nájsť stratené miesto na trhu

Strojárska firma, ktorá stratila svoje tradičné trhy, sa dnes s pomocou našich
odborníkov snaží opäť naštartovať svoje podnikanie.

Tradičná firma prekonala dlhú cestu
od zbrojárstva ku komponentom
do farmárskych strojov

TOPOS je závod v Továrnikoch, ktorý má za sebou 70 rokov ťažkej strojárskej výroby a pred sebou zásadnú výzvu, ako dotiahnuť zmenu výrobného portfólia do úspešného konca. Firme, ktorá sa preorientovala na výrobu komponentov pre poľnohospodárske stroje, pomáhame nájsť správnych ľudí, ktorí ju „potiahnu“ k úspechu a „vybojujú“ pre ňu dlhodobé zákazky pre svetových výrobcov zvučných mien. Vďaka nášmu vstupu získala firma čas, aby sa mohla vrátiť k stabilite z minulosti.

70-ročná

strojárska výroba v Tovarníkoch

230 000

normohodín odpracujú zamestnanci firmy ročne

„Pre slovenské regióny je kľúčové, aby tradičné firmy dokázali udržať svoju výrobu. Do firmy TOPOS sme vstúpili v čase, kedy stratila tradičné trhy a potrebovala si kúpiť čas a preorientovať sa. Som presvedčený, že so správnymi ľuďmi a biznis stratégiou sa jej to podarí.“
Martin Koreň, Investment Manager
Tradičný strojársky výrobca ťažkej bojovej techniky, ktorý sa po roku 1989 reštrukturalizoval na výrobu komponentov pre poľnohospodárske stroje, manipulačnú techniku a stavebné stroje.
7,2

hektárový pozemok fabriky

24 000 m2

zastavanej plochy

“Spoločnosť ARKON a. s., nám umožnila reštartovať firmu, zaviesť čistú a transparentnú kultúru do života firmy a v neposlednom rade si opätovne získať dôveru obchodných partnerov, pre ktorých chceme byť spoľahlivým a pružným dodávateľom s korektnou komunikáciou.”
Peter Závodský, CEO Topos

TOPOS
v číslach

2017 ARKON majetkovo vstúpil do firmy TOPOS
200 zamestnancov
10 000 000 eur ročné tržby
Webová stránka topos.sk

Ďalšia referencia

SEAK: Riešenie, ktoré prináša
výraznú úsporu elektriny

Prejsť na referenciu